Конфиденциалност

Обща компетенция

Настоящото изложение се отнася до Джон Диър и уебсайта http://www.JohnDeere.bg. Разликите между щатските и националните законодателства изискват ние да следваме специфична политика и бизнес-правила в определени страни, като например финансови услуги, осигурявани от Кредита Джон Диър.
Моля, относно политиката, която най-добре отговаря на вашата ситуация, отворете връзките вляво. Нашите задължения относно зашитата на личната информация Джон Диър поема ангажимента да извършва своя бизнес по целия свят по начин, който активно подкрепя и осигурява защита на личната информация. Нашата глобална политика за защита на личната информация е съобразена със щатските, местните, националните и международните разпоредби. Ние се стремим към последователното прилагане на тази политика по целия свят. Служителите ни са информирани за нея и се очаква да се съобразяват с нея и със съответните разпоредби. Това се следи от Службата за Корпоративно съответствие.

Персонална информация:

 • Ние събираме информация, която вие изберете да ни изпратите по време на комуникацията ви с нас.
• За ваше удобство, в нашите уебсайтове ние използваме общоприети интернет технологии, като например “cookies”.
• Ние понякога получаваме допълнителна информация за вас, като например демографска информация и информация за вашия начин на живот, от други източници.

Употреба:

 • Ние може да използваме изпратена от вас информация с цел да ви осигурим поискани от вас продукти или услуги.
• Ние използваме информация за собственост, за да ви изпращаме необходима информация, като например гаранционна информация, програми за усъвършенстване на продукти, бюлетини за безопасност и известия за анулиране.
• Ние може да използваме информация за вас с цел да ви осигурим информация за наши продукти и услуги.

Обмен на информация:

 • Ние подкрепяме вашите нужди като разкриваме информация единствено с нашите филиали и бизнес партньори.
• Ние не разкриваме, не разменяме и не продаваме информация за вас на други участници на пазара.

Вашите възможности:

 Съгласно приложимото право: Вие може да поискате достъп до лична информация, която сте изпратили на Джон Диър.
Вие може да поискате да осъвремените или премахнете вашата лична информация.
Вие може да поискате да бъдете извадени от нашите програми за комуникация.
 Как да се свържете със Службата за защита на личната информация:

По електронна поща на адрес: megatron@megatron.bg
По пощата на следния адрес:
Мегатрон ЕАД, бул. Самоковско шосе 2А, 1138 София

МЕГАТРОН ЕАД
Дистрибутор на John Deere за България
бул. Самоковско шосе 2А
1138 София България
тел.: + 359 2 9751555
факс: +359 2 9737225
megatron@megatron.bg

www.megatron.bg