Правна информация

Правна информация на МЕГАТРОН ЕАД

1. Единствен представител на John Deere за България е Мегатрон ЕАД, регистрирана в София, бул. Самоковско шосе 2А.

2. Зелено-жълтата цветова гама на John Deere's, символът на скачащия елен, и надписът John Deere са запазени търговски марки на Deere & Company

3. Copyright 2009 Deere & Company. Всички права запазени. Мегатрон ЕАД запазва правото на собственост върху всички права, собственост и участие във всички авторски права на всички документи, текстове, образи и софтуер, притежавани от Deere & Company и Мегатрон ЕАД.

4. Разрешава се на частни лица да правят електронни копия на материали, публикувани в този сайт, както и да принтират такива, единствено за своя лична информация, при условие, че такива копия съдържат надписите относно авторските права и разрешенията, и при условие, че копираните материали не се видоизменят. На Мегатрон ЕАД се разрешава да правят електронни копия на материали, публикувани в този сайт, както и да принтират такива в полза на, и за употреба от своите клиенти и потенциални клиенти, при условие, че такива копия съдържат надписите относно авторските права и разрешенията, и при условие, че копираните материали не се видоизменят.

5. Без изричното писмено разрешение на Мегатрон ЕАД, нямате право да препращате файлове от този уебсайт, нито техни модифицирани версии.

6. Нямате право да създавате огледална версия на този уебсайт.

7. С изключение на случаите, в които този текст изрично предвижда това, предаването на материали от този уебсайт няма да се тълкува като даване на лиценз от какъвто и да е вид за каквито и да е патенти, авторски права или търговски марки, притежавани или контролирани от Мегатрон ЕАД.

8. Вие може да изпращате на Мегатрон ЕАД коментари, въпроси, предложения или идеи във връзка с този уебсайт. В случай, че правите това, вие се съгласявате, че всякаква подобна информация, изпратена на Мегатрон ЕАД не е предоставена поверително, че Мегатрон ЕАД не са длъжни да пазят подобна информация в тайна, и че Мегатрон ЕАД не са длъжни да ви отговорят. Мегатрон ЕАД имат правото свободно да използват информацията, изпращана от вас на Мегатрон ЕАД по всякакъв начин, включително, но не само разработване, създаване и маркетинг на уебсайтове, базирани на такава информация. Мегатрон ЕАД могат също така без ограничение да размножават, разкриват и разпространяват сред трети лица информацията, получена при комуникациите с вас.

9. Този уебсайт е създаден преди всичко в полза на, и за употреба от Мегатрон ЕАД , техните дилъри, клиенти и потенциални клиенти. Не всички посочени уебсайтове и услуги могат да бъдат налични, и Мегатрон ЕАД по всяко едно време имат правото да променят уебсайтовете или услугите, посочени в настоящия уебсайт. Настоящият уебсайт е възможно да съдържа неточности, а информацията в него може да бъде периодично променяна. Преди да се доверите на каквато и да е информация, намираща се в този уебсайт и свързана с него, моля направете справка с Мегатрон ЕАД.

10. Информацията в този уебсайт е дадена във вида, в който е, без всякакви гаранции, изрични или по подразбиране, включително, но не само, косвените гаранции за продаваемост, приложимост за определена цел и обезщетения. Мегатрон ЕАД не носи отговорност за грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия уебсайт.

11. Настоящото споразумение се управлява от Българското право. Мястото на юрисдикция е компетентен съд в град София.

МЕГАТРОН ЕАД
Дистрибутор на John Deere за България
бул. Самоковско шосе 2А
1138 София България
тел.: + 359 2 9751555
факс: +359 2 9737225
megatron@megatron.bg

www.megatron.bg