Пакет услуги "Полезно работно време"

  • Пакет услуги "Полезно работно време"

Пакет услуги "Полезно работно време"

Uptime

 Полезно работно време

Дистанционнa диагностика и обслужване на машините, създаден за да максимизира полезното време за работа на всяка една машина.

Основните преимущества на John Deere FarmSight "Полезно работно време" са:

  • Използване на най-новите технологии в телематиката за поддръжка, диагностика и сервиз на машини за ефективна работа
  • Регулярни дистанционни инспекции на машини от квалифицирани сервизни експерти на John Deere, които да идентифицират рано потенциални бъдещи проблеми и да предприемат действия про-активно по поправката и отстраняването им, за да се повиши максималното полезно работно време
  • Предвидими разходи по поддръжка, оригинални части и квалифициран сервизен персонал
  • Навременни уведомления за инспекция и поддръжка от вашият дилър

 Пример

Uptime

Показаният пакет е примерен. Моля, проверете за специфични детайли за пакет "Полезно работно време" при вашият дилър.

John Deere FarmSight пакет услуги "Полезно работно време"

John Deere FarmSight пакет услуги "Полезно работно време"

FarmSight видео

FarmSight видео

МЕГАТРОН ЕАД
Дистрибутор на John Deere за България
бул. Самоковско шосе 2А
1138 София България
тел.: + 359 2 9751555
факс: +359 2 9737225
megatron@megatron.bg

www.megatron.bg