PIPS

Програми за подобрение на продуктите

Като цяло продуктите на John Deere постоянно се променят, еволвират и подобряват на базата на директен контакт с клиента, проучване и развитие, както и редица други причини.

Когато промяната или подобрението на даден продукт би донесла значително функционално или надеждно подобрение, то John Deere винаги ще насърчи една такава Програма за подобрение на продуктите. Това е една дейност, която допринася за повишаване качеството и надеждността на продуктите и е важен фактор за имиджа на качество.

МЕГАТРОН ЕАД
Дистрибутор на John Deere за България
бул. Самоковско шосе 2А
1138 София България
тел.: + 359 2 9751555
факс: +359 2 9737225
megatron@megatron.bg

www.megatron.bg